ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
นักวิจัย : เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์
คำค้น : สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , ระบบสารสนเทศ , OTOP
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : วิลาวรรณ สุขชนะ , พรประสิทธิ์ บุญทอง
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :