ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
นักวิจัย : ธีรวดี ถังคบุตร
คำค้น : แผนผังปัญญา , การเรียนแบบผสมผสาน , การสอนแบบผสมผสาน , ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ , นักศึกษาบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ผู้ร่วมงาน : สุกรี รอดโพธิ์ทอง , อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :