ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
นักวิจัย : สุปรียา, มะโนมั่น , ไพสิฐ, พูลเพิ่ม
คำค้น : บ้าน--สิ่งอำนวยความสะดวก , การปลูกต้นไม้ , เครื่องรดน้ำ
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/7303
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา 427499 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2553

บรรณานุกรม :
สุปรียา, มะโนมั่น , ไพสิฐ, พูลเพิ่ม . (2553). เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สุปรียา, มะโนมั่น , ไพสิฐ, พูลเพิ่ม . 2553. "เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สุปรียา, มะโนมั่น , ไพสิฐ, พูลเพิ่ม . "เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553. Print.
สุปรียา, มะโนมั่น , ไพสิฐ, พูลเพิ่ม . เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2553.