ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิด-ปิดประตู

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิด-ปิดประตู
นักวิจัย : อรรถพล, ศิลปกิจโกศล , ชาญณรงค์, ประกอบดี , ภูริทัต, สุธรรมมา
คำค้น : ระบบสแกนลายนิ้วมือ , ระบบรักษาความปลอดภัย , ระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/7304
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา 427499 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2553

บรรณานุกรม :
อรรถพล, ศิลปกิจโกศล , ชาญณรงค์, ประกอบดี , ภูริทัต, สุธรรมมา . (2553). เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิด-ปิดประตู.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อรรถพล, ศิลปกิจโกศล , ชาญณรงค์, ประกอบดี , ภูริทัต, สุธรรมมา . 2553. "เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิด-ปิดประตู".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อรรถพล, ศิลปกิจโกศล , ชาญณรงค์, ประกอบดี , ภูริทัต, สุธรรมมา . "เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิด-ปิดประตู."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553. Print.
อรรถพล, ศิลปกิจโกศล , ชาญณรงค์, ประกอบดี , ภูริทัต, สุธรรมมา . เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปิด-ปิดประตู. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2553.