ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบเฝ้าระวังแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ด้วยเซ็นเซอร์ไร้สายผ่านระบบ GSM

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบเฝ้าระวังแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ด้วยเซ็นเซอร์ไร้สายผ่านระบบ GSM
นักวิจัย : ปิยะดา, บำรุงเขตต์ , คมสัน, แสงอรุณ , ชลกานต์, มาตรมณีวงศ์
คำค้น : เทคโนโลยีการเกษตร , เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย , การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/7282
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา 427499 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

บรรณานุกรม :
ปิยะดา, บำรุงเขตต์ , คมสัน, แสงอรุณ , ชลกานต์, มาตรมณีวงศ์ . (2554). ระบบเฝ้าระวังแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ด้วยเซ็นเซอร์ไร้สายผ่านระบบ GSM.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะดา, บำรุงเขตต์ , คมสัน, แสงอรุณ , ชลกานต์, มาตรมณีวงศ์ . 2554. "ระบบเฝ้าระวังแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ด้วยเซ็นเซอร์ไร้สายผ่านระบบ GSM".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะดา, บำรุงเขตต์ , คมสัน, แสงอรุณ , ชลกานต์, มาตรมณีวงศ์ . "ระบบเฝ้าระวังแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ด้วยเซ็นเซอร์ไร้สายผ่านระบบ GSM."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554. Print.
ปิยะดา, บำรุงเขตต์ , คมสัน, แสงอรุณ , ชลกานต์, มาตรมณีวงศ์ . ระบบเฝ้าระวังแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ด้วยเซ็นเซอร์ไร้สายผ่านระบบ GSM. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2554.