ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ตามสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
นักวิจัย : ปาริฉัตร สนมฉ่ำ
คำค้น : สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , ธุรกิจชุมชน , โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย , คมกฤช จำปาสุต
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :