ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักหอสมุดกลาง ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิจัย : มาลี อิศรานนท์
คำค้น : การใช้ห้องสมุด , นักศึกษา , วารสารอิเล็กทรอนิกส์ , มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สำนักหอสมุดกลาง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ร่วมงาน : สุนีย์ กาศจำรูญ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :