ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ทางห้องปฏิบัติการด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ
นักวิจัย : กนกวรรณ แสนไชยสุริยา
คำค้น : ฮีโมโกลบินผิดปกติ , ธาลัสซีเมีย , ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพ , การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : สัจจะ สุรพจน์ , กุลนภา ฟู่เจริญ , สุพรรณ ฟู่เจริญ , ณัฐยา แซ่อึ้ง , นิรุติ ศิริรัตน์มานะวงศ์ , สุภาพ บุญสา , สุนิศา จันทร์พาณิชย์ , ยุพิน โจ้แปง
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :