ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว
นักวิจัย : บุญเสริม หุตะแพทย์
คำค้น : โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ , คามรุนแรงในครอบครัว
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : สุจินดา ข้องม่วง , สุรพร เสี้ยนสลาย
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :