ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโนคาร์บอน ที่สามารถตรวจวัดแสงในหลายช่วงคลื่นตั้งแต่อัลตราไวโอเลต แสงขาวและอินฟราเรด (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโนคาร์บอน ที่สามารถตรวจวัดแสงในหลายช่วงคลื่นตั้งแต่อัลตราไวโอเลต แสงขาวและอินฟราเรด (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : สุทัศน์ รัตนพันธ์
คำค้น : เฟรมสเปรย์ไพโรไลซิส , อนุภาคนาโนคาร์บอน , เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงหลายช่วงคลื่น
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สราวุธ ชื่นค้า , นันทน์ นามมหาจักร , วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย , มติ ห่อประทุม , กมลวรรณ อูปเงิน
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทัศน์ รัตนพันธ์ . (2560). เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโนคาร์บอน ที่สามารถตรวจวัดแสงในหลายช่วงคลื่นตั้งแต่อัลตราไวโอเลต แสงขาวและอินฟราเรด (ระยะที่ 1).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุทัศน์ รัตนพันธ์ . 2560. "เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโนคาร์บอน ที่สามารถตรวจวัดแสงในหลายช่วงคลื่นตั้งแต่อัลตราไวโอเลต แสงขาวและอินฟราเรด (ระยะที่ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุทัศน์ รัตนพันธ์ . "เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโนคาร์บอน ที่สามารถตรวจวัดแสงในหลายช่วงคลื่นตั้งแต่อัลตราไวโอเลต แสงขาวและอินฟราเรด (ระยะที่ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560. Print.
สุทัศน์ รัตนพันธ์ . เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโนคาร์บอน ที่สามารถตรวจวัดแสงในหลายช่วงคลื่นตั้งแต่อัลตราไวโอเลต แสงขาวและอินฟราเรด (ระยะที่ 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2560.