ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน ภายหลังที่ได้มีคำวินิจฉัยบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน ภายหลังที่ได้มีคำวินิจฉัยบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ
นักวิจัย : อังค์วรา สินเกษม
คำค้น : การใช้หนี้ , หลักประกันทางธุรกิจ , ผู้บังคับหลักประกัน
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อังค์วรา สินเกษม . (2560). บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน ภายหลังที่ได้มีคำวินิจฉัยบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อังค์วรา สินเกษม . 2560. "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน ภายหลังที่ได้มีคำวินิจฉัยบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อังค์วรา สินเกษม . "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน ภายหลังที่ได้มีคำวินิจฉัยบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560. Print.
อังค์วรา สินเกษม . บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับหลักประกัน ภายหลังที่ได้มีคำวินิจฉัยบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2560.