ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการพัฒนาแก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก สำหรับการประยุกต์เชิงวัสดุหลายหน้าที่

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการพัฒนาแก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก สำหรับการประยุกต์เชิงวัสดุหลายหน้าที่
นักวิจัย : กมลพรรณ เพ็งพัด
คำค้น : วัสดุหลายหน้าที่ , แก้วเซรามิก , เฟร์โรอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลพรรณ เพ็งพัด . (2560). โครงการการพัฒนาแก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก สำหรับการประยุกต์เชิงวัสดุหลายหน้าที่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กมลพรรณ เพ็งพัด . 2560. "โครงการการพัฒนาแก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก สำหรับการประยุกต์เชิงวัสดุหลายหน้าที่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กมลพรรณ เพ็งพัด . "โครงการการพัฒนาแก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก สำหรับการประยุกต์เชิงวัสดุหลายหน้าที่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560. Print.
กมลพรรณ เพ็งพัด . โครงการการพัฒนาแก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก สำหรับการประยุกต์เชิงวัสดุหลายหน้าที่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2560.