ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมด้วยแบบจาลอง MIKE FLOOD

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมด้วยแบบจาลอง MIKE FLOOD
นักวิจัย : ปรียาพร โกษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรียาพร โกษา . (2560). การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมด้วยแบบจาลอง MIKE FLOOD.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ปรียาพร โกษา . 2560. "การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมด้วยแบบจาลอง MIKE FLOOD".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ปรียาพร โกษา . "การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมด้วยแบบจาลอง MIKE FLOOD."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560. Print.
ปรียาพร โกษา . การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมด้วยแบบจาลอง MIKE FLOOD. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2560.