ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารมุสลิม

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารมุสลิม
นักวิจัย : บุษกร สุทธิประภา
คำค้น : อาหารในเขตธนบุรี , วัฒนธรรมอาหาร , อาหารมุสลิม
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ , ศศิอาภา บุญคง
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุษกร สุทธิประภา . (2560). วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารมุสลิม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
บุษกร สุทธิประภา . 2560. "วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารมุสลิม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
บุษกร สุทธิประภา . "วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารมุสลิม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560. Print.
บุษกร สุทธิประภา . วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารมุสลิม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2560.