ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และ การจัดการสิ่งแวดล้อม"
นักวิจัย : สุจริต คูณธนกุลวงศ์
คำค้น : ประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ , การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ , การจัดการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ , ชนาธิป ผาริโน , บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ , พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ , ปิยธิดา เรืองรัศมี , ศุภกร ชินวรรโณ , โชคชัย สุทธิธรรมจิต , วิชุตา เหมเสถียร
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :