ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประดิษฐ์ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประดิษฐ์ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก
นักวิจัย : สุวิทย์ จักษุจินดา , อาธรณ์ วรอัด , ทศวรรษ สีตะวัน
คำค้น : เทอร์โมอิเล็กทริก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/1231
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้ชุดทำให้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก TEC1-12705โดยไม่ใช้พัดลมช่วยวนความเย็นภายในตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก กล้องซึ่งทำ หน้าที่เป็นตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกมีมิติ 3 25?35 ?25 cm3เมื่อแปรค่าไฟฟ้ากระแสตรงที่ จ่ายให้กับชุดทำให้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกในช่วง 2 ถึง4 Aเพื่อผลิตความเย็นให้เกิดขึ้นใน ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก แล้ววัดอุณหภูมิ 10 จุด เพื่อทำการตรวจสอบระบบการทำให้เย็น จากนั้นนำค่ากระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป และเวลามาใช้ วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะทำความเย็นโดยด้านเย็นของชุดทำให้เย็นเทอร์โม อิเล็กทริกในตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกมีอุณหภูมิลดลงเป็น -4.2 องศาเซลเซียนใน 1 ชั่วโมง จากนั้น อุณหภูมิจะลดลงอย่างช้าๆ จนกระทั่งเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง ด้านเย็นของชุดทำให้เย็น เทอร์โมอิเล็กทริกจะมีอุณหภูมิ -4.7 องศาเซลเซียนเมื่อใช้กระแสไฟฟ้า 3.5 A ส่วนอุณหภูมิด้านร้อน ของชุดทำให้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกวัดได้50 องศาเซลเซียนให้ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะทำให้เย็นของชุด ทำให้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกและของตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกมีค่าสูงสุดเป็น 7.2 และ 0.65 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สุวิทย์ จักษุจินดา , อาธรณ์ วรอัด , ทศวรรษ สีตะวัน . (2553). การประดิษฐ์ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สุวิทย์ จักษุจินดา , อาธรณ์ วรอัด , ทศวรรษ สีตะวัน . 2553. "การประดิษฐ์ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สุวิทย์ จักษุจินดา , อาธรณ์ วรอัด , ทศวรรษ สีตะวัน . "การประดิษฐ์ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2553. Print.
สุวิทย์ จักษุจินดา , อาธรณ์ วรอัด , ทศวรรษ สีตะวัน . การประดิษฐ์ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2553.