ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติกจากการใช้ดนตรีบำบัด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติกจากการใช้ดนตรีบำบัด
นักวิจัย : เพ็ญสุดา จิโนการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญสุดา จิโนการ . (2560). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติกจากการใช้ดนตรีบำบัด.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เพ็ญสุดา จิโนการ . 2560. "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติกจากการใช้ดนตรีบำบัด".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เพ็ญสุดา จิโนการ . "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติกจากการใช้ดนตรีบำบัด."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
เพ็ญสุดา จิโนการ . การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติกจากการใช้ดนตรีบำบัด. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.