ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิถีการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุทีมีอายุยืนยาวในชนบทจังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิถีการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุทีมีอายุยืนยาวในชนบทจังหวัดสุรินทร์
นักวิจัย : กิตติภูมิ ภิญโย , วรนาถ พรหมศวร , วรรณชาติ ตาเลิศ , พัชรินทร์ วรรณทวี , ศุภรนิช วสุกาญจนเวช
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติภูมิ ภิญโย , วรนาถ พรหมศวร , วรรณชาติ ตาเลิศ , พัชรินทร์ วรรณทวี , ศุภรนิช วสุกาญจนเวช . (2559). วิถีการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุทีมีอายุยืนยาวในชนบทจังหวัดสุรินทร์.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
กิตติภูมิ ภิญโย , วรนาถ พรหมศวร , วรรณชาติ ตาเลิศ , พัชรินทร์ วรรณทวี , ศุภรนิช วสุกาญจนเวช . 2559. "วิถีการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุทีมีอายุยืนยาวในชนบทจังหวัดสุรินทร์".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
กิตติภูมิ ภิญโย , วรนาถ พรหมศวร , วรรณชาติ ตาเลิศ , พัชรินทร์ วรรณทวี , ศุภรนิช วสุกาญจนเวช . "วิถีการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุทีมีอายุยืนยาวในชนบทจังหวัดสุรินทร์."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2559. Print.
กิตติภูมิ ภิญโย , วรนาถ พรหมศวร , วรรณชาติ ตาเลิศ , พัชรินทร์ วรรณทวี , ศุภรนิช วสุกาญจนเวช . วิถีการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุทีมีอายุยืนยาวในชนบทจังหวัดสุรินทร์. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2559.