ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย : นฤมล เอื้อพงศธร , จิราพร วรวงศ์ , อริณรดา ลาดลา , จารุวรรณ ศิลา , พัฒนี ศรีโอษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล เอื้อพงศธร , จิราพร วรวงศ์ , อริณรดา ลาดลา , จารุวรรณ ศิลา , พัฒนี ศรีโอษฐ์ . (2559). รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
นฤมล เอื้อพงศธร , จิราพร วรวงศ์ , อริณรดา ลาดลา , จารุวรรณ ศิลา , พัฒนี ศรีโอษฐ์ . 2559. "รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
นฤมล เอื้อพงศธร , จิราพร วรวงศ์ , อริณรดา ลาดลา , จารุวรรณ ศิลา , พัฒนี ศรีโอษฐ์ . "รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2559. Print.
นฤมล เอื้อพงศธร , จิราพร วรวงศ์ , อริณรดา ลาดลา , จารุวรรณ ศิลา , พัฒนี ศรีโอษฐ์ . รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2559.