ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนเป็นฐาน

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนเป็นฐาน
นักวิจัย : ศิราณี ศรีหาภาค , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , จิราพร วรวงศ์ , นิระมล สมตัว , ธานี กล่อมใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิราณี ศรีหาภาค , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , จิราพร วรวงศ์ , นิระมล สมตัว , ธานี กล่อมใจ . (2559). ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนเป็นฐาน.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ศิราณี ศรีหาภาค , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , จิราพร วรวงศ์ , นิระมล สมตัว , ธานี กล่อมใจ . 2559. "ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนเป็นฐาน".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ศิราณี ศรีหาภาค , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , จิราพร วรวงศ์ , นิระมล สมตัว , ธานี กล่อมใจ . "ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนเป็นฐาน."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2559. Print.
ศิราณี ศรีหาภาค , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , จิราพร วรวงศ์ , นิระมล สมตัว , ธานี กล่อมใจ . ผลของการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนในชุมชนเป็นฐาน. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2559.