ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถพื้นฐานในการดำรงชีวิตอิสระและการรับรู้คุณค่าในตนเองของคนพิการ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถพื้นฐานในการดำรงชีวิตอิสระและการรับรู้คุณค่าในตนเองของคนพิการ
นักวิจัย : ปราณี แสดคง , สุรัสวดี พนมแก่น , นันท์นภัส ทํามิตร , นพพร ศรีคําบ่อ , ปานสุคนธ์ แดงงาม , พัชราพรรณ ณรงค์สระน้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราณี แสดคง , สุรัสวดี พนมแก่น , นันท์นภัส ทํามิตร , นพพร ศรีคําบ่อ , ปานสุคนธ์ แดงงาม , พัชราพรรณ ณรงค์สระน้อย . (2559). ความสามารถพื้นฐานในการดำรงชีวิตอิสระและการรับรู้คุณค่าในตนเองของคนพิการ.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปราณี แสดคง , สุรัสวดี พนมแก่น , นันท์นภัส ทํามิตร , นพพร ศรีคําบ่อ , ปานสุคนธ์ แดงงาม , พัชราพรรณ ณรงค์สระน้อย . 2559. "ความสามารถพื้นฐานในการดำรงชีวิตอิสระและการรับรู้คุณค่าในตนเองของคนพิการ".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปราณี แสดคง , สุรัสวดี พนมแก่น , นันท์นภัส ทํามิตร , นพพร ศรีคําบ่อ , ปานสุคนธ์ แดงงาม , พัชราพรรณ ณรงค์สระน้อย . "ความสามารถพื้นฐานในการดำรงชีวิตอิสระและการรับรู้คุณค่าในตนเองของคนพิการ."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2559. Print.
ปราณี แสดคง , สุรัสวดี พนมแก่น , นันท์นภัส ทํามิตร , นพพร ศรีคําบ่อ , ปานสุคนธ์ แดงงาม , พัชราพรรณ ณรงค์สระน้อย . ความสามารถพื้นฐานในการดำรงชีวิตอิสระและการรับรู้คุณค่าในตนเองของคนพิการ. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2559.