ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานวัตกรรม รอกกะลา ลดไหล่ติด พิชิต stroke

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานวัตกรรม รอกกะลา ลดไหล่ติด พิชิต stroke
นักวิจัย : ปิยนุช ภิญโย , กิตติภูมิ ภิญโย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยนุช ภิญโย , กิตติภูมิ ภิญโย . (2559). การพัฒนานวัตกรรม รอกกะลา ลดไหล่ติด พิชิต stroke.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปิยนุช ภิญโย , กิตติภูมิ ภิญโย . 2559. "การพัฒนานวัตกรรม รอกกะลา ลดไหล่ติด พิชิต stroke".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปิยนุช ภิญโย , กิตติภูมิ ภิญโย . "การพัฒนานวัตกรรม รอกกะลา ลดไหล่ติด พิชิต stroke."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2559. Print.
ปิยนุช ภิญโย , กิตติภูมิ ภิญโย . การพัฒนานวัตกรรม รอกกะลา ลดไหล่ติด พิชิต stroke. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2559.