ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
นักวิจัย : ปิยนุช ภิญโย , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , นิระมล สมตัว , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , จิราพร วรวงศ์ , กิตติภูมิ ภิญโย , ภาวิณี พรหมบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยนุช ภิญโย , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , นิระมล สมตัว , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , จิราพร วรวงศ์ , กิตติภูมิ ภิญโย , ภาวิณี พรหมบุตร . (2558). ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปิยนุช ภิญโย , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , นิระมล สมตัว , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , จิราพร วรวงศ์ , กิตติภูมิ ภิญโย , ภาวิณี พรหมบุตร . 2558. "ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปิยนุช ภิญโย , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , นิระมล สมตัว , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , จิราพร วรวงศ์ , กิตติภูมิ ภิญโย , ภาวิณี พรหมบุตร . "ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2558. Print.
ปิยนุช ภิญโย , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , นิระมล สมตัว , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , จิราพร วรวงศ์ , กิตติภูมิ ภิญโย , ภาวิณี พรหมบุตร . ผลของการจัดโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาต่อทัศนคติและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2558.