ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : ธรณิศ สายวัฒน์ , พัชรี จันทร์เพ็ง , เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธรณิศ สายวัฒน์ , พัชรี จันทร์เพ็ง , เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ . (2558). การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ธรณิศ สายวัฒน์ , พัชรี จันทร์เพ็ง , เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ . 2558. "การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ธรณิศ สายวัฒน์ , พัชรี จันทร์เพ็ง , เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ . "การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2558. Print.
ธรณิศ สายวัฒน์ , พัชรี จันทร์เพ็ง , เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ . การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2558.