ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , ปราณี แสดคง , ดวงชีวัน เบญจมาศ , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , สมใจ เจียระพงษ์ , สุจินดา ศรีสุวรรณ , ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , ปราณี แสดคง , ดวงชีวัน เบญจมาศ , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , สมใจ เจียระพงษ์ , สุจินดา ศรีสุวรรณ , ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย . (2557). ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , ปราณี แสดคง , ดวงชีวัน เบญจมาศ , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , สมใจ เจียระพงษ์ , สุจินดา ศรีสุวรรณ , ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย . 2557. "ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , ปราณี แสดคง , ดวงชีวัน เบญจมาศ , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , สมใจ เจียระพงษ์ , สุจินดา ศรีสุวรรณ , ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย . "ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2557. Print.
พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , ปราณี แสดคง , ดวงชีวัน เบญจมาศ , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , สมใจ เจียระพงษ์ , สุจินดา ศรีสุวรรณ , ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย . ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2557.