ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทและศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนของชุมชนแห่งหนึ่งบริบทอีสาน

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทและศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนของชุมชนแห่งหนึ่งบริบทอีสาน
นักวิจัย : ปิยนุช ภิญโย , กันนิษฐา มาเห็ม , ณรงค์ คำอ่อน , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , ทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยนุช ภิญโย , กันนิษฐา มาเห็ม , ณรงค์ คำอ่อน , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , ทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย . (2557). บทบาทและศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนของชุมชนแห่งหนึ่งบริบทอีสาน.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปิยนุช ภิญโย , กันนิษฐา มาเห็ม , ณรงค์ คำอ่อน , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , ทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย . 2557. "บทบาทและศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนของชุมชนแห่งหนึ่งบริบทอีสาน".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปิยนุช ภิญโย , กันนิษฐา มาเห็ม , ณรงค์ คำอ่อน , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , ทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย . "บทบาทและศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนของชุมชนแห่งหนึ่งบริบทอีสาน."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2557. Print.
ปิยนุช ภิญโย , กันนิษฐา มาเห็ม , ณรงค์ คำอ่อน , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , ทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย . บทบาทและศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนของชุมชนแห่งหนึ่งบริบทอีสาน. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2557.