ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งชุมชน)

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งชุมชน)
นักวิจัย : สมควร หาญพัฒนชัยกูร , มกราพันธุ์ จูฑะรสก , ลิลลี่ ศิริพร , วิไลวรรณ วัฒนานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมควร หาญพัฒนชัยกูร , มกราพันธุ์ จูฑะรสก , ลิลลี่ ศิริพร , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ . (2557). การพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งชุมชน).
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
สมควร หาญพัฒนชัยกูร , มกราพันธุ์ จูฑะรสก , ลิลลี่ ศิริพร , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ . 2557. "การพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งชุมชน)".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
สมควร หาญพัฒนชัยกูร , มกราพันธุ์ จูฑะรสก , ลิลลี่ ศิริพร , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ . "การพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งชุมชน)."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2557. Print.
สมควร หาญพัฒนชัยกูร , มกราพันธุ์ จูฑะรสก , ลิลลี่ ศิริพร , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ . การพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งชุมชน). ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2557.