ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการจัดคลินิกให้บริการสุขภาพเชิงรุกตามความต้องการของวัยรุ่นในสถานศึกษาเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 ต่อความรู้ การปฏิบัติตน และความพึงพอใจในคลินิก)

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดคลินิกให้บริการสุขภาพเชิงรุกตามความต้องการของวัยรุ่นในสถานศึกษาเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 ต่อความรู้ การปฏิบัติตน และความพึงพอใจในคลินิก)
นักวิจัย : ทรงสุดา กัณชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงสุดา กัณชัย . (2556). ผลของการจัดคลินิกให้บริการสุขภาพเชิงรุกตามความต้องการของวัยรุ่นในสถานศึกษาเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 ต่อความรู้ การปฏิบัติตน และความพึงพอใจในคลินิก).
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ทรงสุดา กัณชัย . 2556. "ผลของการจัดคลินิกให้บริการสุขภาพเชิงรุกตามความต้องการของวัยรุ่นในสถานศึกษาเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 ต่อความรู้ การปฏิบัติตน และความพึงพอใจในคลินิก)".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ทรงสุดา กัณชัย . "ผลของการจัดคลินิกให้บริการสุขภาพเชิงรุกตามความต้องการของวัยรุ่นในสถานศึกษาเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 ต่อความรู้ การปฏิบัติตน และความพึงพอใจในคลินิก)."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2556. Print.
ทรงสุดา กัณชัย . ผลของการจัดคลินิกให้บริการสุขภาพเชิงรุกตามความต้องการของวัยรุ่นในสถานศึกษาเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 ต่อความรู้ การปฏิบัติตน และความพึงพอใจในคลินิก). ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2556.