ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการจัดกระบวนเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดกระบวนเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
นักวิจัย : ปราณี แสดคง , กุสุมาลี ไชยเมือง , พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , สมใจ เจียระพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราณี แสดคง , กุสุมาลี ไชยเมือง , พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , สมใจ เจียระพงษ์ . (2556). ผลของการจัดกระบวนเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปราณี แสดคง , กุสุมาลี ไชยเมือง , พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , สมใจ เจียระพงษ์ . 2556. "ผลของการจัดกระบวนเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปราณี แสดคง , กุสุมาลี ไชยเมือง , พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , สมใจ เจียระพงษ์ . "ผลของการจัดกระบวนเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2556. Print.
ปราณี แสดคง , กุสุมาลี ไชยเมือง , พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , สมใจ เจียระพงษ์ . ผลของการจัดกระบวนเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2556.