ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : จุรี แสนสุข , แสงดาว จันทร์ดา , วิไลวรรณ วัฒนานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุรี แสนสุข , แสงดาว จันทร์ดา , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ . (2556). การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จุรี แสนสุข , แสงดาว จันทร์ดา , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ . 2556. "การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จุรี แสนสุข , แสงดาว จันทร์ดา , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ . "การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2556. Print.
จุรี แสนสุข , แสงดาว จันทร์ดา , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ . การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2556.