ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริโภคยาชุดในผู้สูงอายุชุมชนบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริโภคยาชุดในผู้สูงอายุชุมชนบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น
นักวิจัย : กันนิษฐา มาเห็ม , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , วรรณพร คำพิลา , วิทยา วาโย , ธัญญธร ภูทอนธง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กันนิษฐา มาเห็ม , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , วรรณพร คำพิลา , วิทยา วาโย , ธัญญธร ภูทอนธง . (2556). การบริโภคยาชุดในผู้สูงอายุชุมชนบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
กันนิษฐา มาเห็ม , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , วรรณพร คำพิลา , วิทยา วาโย , ธัญญธร ภูทอนธง . 2556. "การบริโภคยาชุดในผู้สูงอายุชุมชนบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
กันนิษฐา มาเห็ม , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , วรรณพร คำพิลา , วิทยา วาโย , ธัญญธร ภูทอนธง . "การบริโภคยาชุดในผู้สูงอายุชุมชนบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2556. Print.
กันนิษฐา มาเห็ม , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , วรรณพร คำพิลา , วิทยา วาโย , ธัญญธร ภูทอนธง . การบริโภคยาชุดในผู้สูงอายุชุมชนบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2556.