ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครในตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครในตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ปิยนุช ภิญโย , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , วิฑูรย์ เชื้อสวน
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยนุช ภิญโย , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , วิฑูรย์ เชื้อสวน . (2556). การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครในตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปิยนุช ภิญโย , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , วิฑูรย์ เชื้อสวน . 2556. "การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครในตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ปิยนุช ภิญโย , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , วิฑูรย์ เชื้อสวน . "การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครในตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2556. Print.
ปิยนุช ภิญโย , ศรีสุดา ลุนพุฒิ , วิฑูรย์ เชื้อสวน . การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครในตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2556.