ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรชุมชนบ้าเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรชุมชนบ้าเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ศรีสุดา ลุนพุฒิ , กันนิษฐา มาเห็ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีสุดา ลุนพุฒิ , กันนิษฐา มาเห็ม . (2556). การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรชุมชนบ้าเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ศรีสุดา ลุนพุฒิ , กันนิษฐา มาเห็ม . 2556. "การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรชุมชนบ้าเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ศรีสุดา ลุนพุฒิ , กันนิษฐา มาเห็ม . "การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรชุมชนบ้าเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2556. Print.
ศรีสุดา ลุนพุฒิ , กันนิษฐา มาเห็ม . การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรชุมชนบ้าเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2556.