ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : จิราพร วรวงศ์ , วิรัลพัชร สีสุมาตย์ , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร วรวงศ์ , วิรัลพัชร สีสุมาตย์ , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . (2555). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จิราพร วรวงศ์ , วิรัลพัชร สีสุมาตย์ , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . 2555. "ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จิราพร วรวงศ์ , วิรัลพัชร สีสุมาตย์ , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . "ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2555. Print.
จิราพร วรวงศ์ , วิรัลพัชร สีสุมาตย์ , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2555.