ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีรำไม้พลองโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีรำไม้พลองโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : จารุวรรณ ศิลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุวรรณ ศิลา . (2555). ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีรำไม้พลองโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จารุวรรณ ศิลา . 2555. "ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีรำไม้พลองโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จารุวรรณ ศิลา . "ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีรำไม้พลองโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2555. Print.
จารุวรรณ ศิลา . ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีรำไม้พลองโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2555.