ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ร่วมกับ แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อลดน้ำหนักในสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะอ้วน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ร่วมกับ แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อลดน้ำหนักในสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะอ้วน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิจัย : จิราพร วรวงศ์ , สิยะตรา เกาประโคน , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร วรวงศ์ , สิยะตรา เกาประโคน , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . (2555). ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ร่วมกับ แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อลดน้ำหนักในสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะอ้วน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จิราพร วรวงศ์ , สิยะตรา เกาประโคน , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . 2555. "ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ร่วมกับ แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อลดน้ำหนักในสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะอ้วน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จิราพร วรวงศ์ , สิยะตรา เกาประโคน , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . "ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ร่วมกับ แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อลดน้ำหนักในสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะอ้วน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2555. Print.
จิราพร วรวงศ์ , สิยะตรา เกาประโคน , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ร่วมกับ แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อลดน้ำหนักในสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะอ้วน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2555.