ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูก

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูก
นักวิจัย : จิราพร วรวงศ์ , สุคนธรักษ์ คนใจบุญ , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร วรวงศ์ , สุคนธรักษ์ คนใจบุญ , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . (2555). ผลการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูก.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จิราพร วรวงศ์ , สุคนธรักษ์ คนใจบุญ , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . 2555. "ผลการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูก".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จิราพร วรวงศ์ , สุคนธรักษ์ คนใจบุญ , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . "ผลการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูก."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2555. Print.
จิราพร วรวงศ์ , สุคนธรักษ์ คนใจบุญ , อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . ผลการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูก. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2555.