ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม : สุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม : สุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ
นักวิจัย : สมจิต แดนสีแก้ว , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , ดลวิวัฒน์ แสนโสม , วัลลภา ช่างเจรจา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมจิต แดนสีแก้ว , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , ดลวิวัฒน์ แสนโสม , วัลลภา ช่างเจรจา . (2555). การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม : สุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
สมจิต แดนสีแก้ว , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , ดลวิวัฒน์ แสนโสม , วัลลภา ช่างเจรจา . 2555. "การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม : สุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
สมจิต แดนสีแก้ว , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , ดลวิวัฒน์ แสนโสม , วัลลภา ช่างเจรจา . "การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม : สุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2555. Print.
สมจิต แดนสีแก้ว , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , ดลวิวัฒน์ แสนโสม , วัลลภา ช่างเจรจา . การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม : สุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2555.