ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน
นักวิจัย : วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ , ธรณิศ สายวัฒน์ , มกราพันธ์ จูฑะรสก , สุระพรรณ พนมฤทธิ์ , ลิลลี่ ศิริพร , นำพิชน์ ธรรมหิเวศน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ , ธรณิศ สายวัฒน์ , มกราพันธ์ จูฑะรสก , สุระพรรณ พนมฤทธิ์ , ลิลลี่ ศิริพร , นำพิชน์ ธรรมหิเวศน์ . (2555). การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ , ธรณิศ สายวัฒน์ , มกราพันธ์ จูฑะรสก , สุระพรรณ พนมฤทธิ์ , ลิลลี่ ศิริพร , นำพิชน์ ธรรมหิเวศน์ . 2555. "การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ , ธรณิศ สายวัฒน์ , มกราพันธ์ จูฑะรสก , สุระพรรณ พนมฤทธิ์ , ลิลลี่ ศิริพร , นำพิชน์ ธรรมหิเวศน์ . "การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2555. Print.
วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ , ธรณิศ สายวัฒน์ , มกราพันธ์ จูฑะรสก , สุระพรรณ พนมฤทธิ์ , ลิลลี่ ศิริพร , นำพิชน์ ธรรมหิเวศน์ . การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2555.