ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ
นักวิจัย : จารุวรรณ ศิลา , กล้วยไม้ ธิพรพรรณ , นงลักษณ์ แก้วศรีบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุวรรณ ศิลา , กล้วยไม้ ธิพรพรรณ , นงลักษณ์ แก้วศรีบุตร . (2554). พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จารุวรรณ ศิลา , กล้วยไม้ ธิพรพรรณ , นงลักษณ์ แก้วศรีบุตร . 2554. "พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
จารุวรรณ ศิลา , กล้วยไม้ ธิพรพรรณ , นงลักษณ์ แก้วศรีบุตร . "พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2554. Print.
จารุวรรณ ศิลา , กล้วยไม้ ธิพรพรรณ , นงลักษณ์ แก้วศรีบุตร . พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2554.