ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับครูต้นแบบ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับครูต้นแบบ
นักวิจัย : ศิราณี ศรีหาภาค , ธรณิศ สายวัฒน์ , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , อรวรรณ โคตรโยธา , ทรงสุดา กัณชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิราณี ศรีหาภาค , ธรณิศ สายวัฒน์ , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , อรวรรณ โคตรโยธา , ทรงสุดา กัณชัย . (2554). การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับครูต้นแบบ.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ศิราณี ศรีหาภาค , ธรณิศ สายวัฒน์ , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , อรวรรณ โคตรโยธา , ทรงสุดา กัณชัย . 2554. "การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับครูต้นแบบ".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ศิราณี ศรีหาภาค , ธรณิศ สายวัฒน์ , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , อรวรรณ โคตรโยธา , ทรงสุดา กัณชัย . "การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับครูต้นแบบ."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2554. Print.
ศิราณี ศรีหาภาค , ธรณิศ สายวัฒน์ , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , อรวรรณ โคตรโยธา , ทรงสุดา กัณชัย . การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับครูต้นแบบ. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2554.