ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปราณี แสดคง , แสงดาว จันดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปราณี แสดคง , แสงดาว จันดา . (2553). พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปราณี แสดคง , แสงดาว จันดา . 2553. "พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปราณี แสดคง , แสงดาว จันดา . "พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2553. Print.
รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปราณี แสดคง , แสงดาว จันดา . พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2553.