ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปและการให้คำปรึกษาโดยใช้จิตตปัญญาศึกษา

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปและการให้คำปรึกษาโดยใช้จิตตปัญญาศึกษา
นักวิจัย : วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , แก้วจิต มากปาน , ทิพย์วรรณ กรงทอง , นิระมล สมตัว
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , แก้วจิต มากปาน , ทิพย์วรรณ กรงทอง , นิระมล สมตัว . (2553). ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปและการให้คำปรึกษาโดยใช้จิตตปัญญาศึกษา.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , แก้วจิต มากปาน , ทิพย์วรรณ กรงทอง , นิระมล สมตัว . 2553. "ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปและการให้คำปรึกษาโดยใช้จิตตปัญญาศึกษา".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , แก้วจิต มากปาน , ทิพย์วรรณ กรงทอง , นิระมล สมตัว . "ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปและการให้คำปรึกษาโดยใช้จิตตปัญญาศึกษา."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2553. Print.
วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , แก้วจิต มากปาน , ทิพย์วรรณ กรงทอง , นิระมล สมตัว . ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปและการให้คำปรึกษาโดยใช้จิตตปัญญาศึกษา. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2553.