ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 เรื่อง การวินิจฉัยปัญหาทางสุขภาพชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 เรื่อง การวินิจฉัยปัญหาทางสุขภาพชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน
นักวิจัย : วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปราณี แสดคง , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปราณี แสดคง , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง . (2552). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 เรื่อง การวินิจฉัยปัญหาทางสุขภาพชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปราณี แสดคง , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง . 2552. "ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 เรื่อง การวินิจฉัยปัญหาทางสุขภาพชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปราณี แสดคง , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง . "ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 เรื่อง การวินิจฉัยปัญหาทางสุขภาพชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2552. Print.
วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปราณี แสดคง , รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง . ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 เรื่อง การวินิจฉัยปัญหาทางสุขภาพชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2552.