ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
นักวิจัย : ธรณิศ สายวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธรณิศ สายวัฒน์ . (2552). การสังเคราะห์โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ธรณิศ สายวัฒน์ . 2552. "การสังเคราะห์โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
ธรณิศ สายวัฒน์ . "การสังเคราะห์โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2552. Print.
ธรณิศ สายวัฒน์ . การสังเคราะห์โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2552.