ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน หัวข้อ การปรึกษาทางสุขภาพรายวิชาการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน หัวข้อ การปรึกษาทางสุขภาพรายวิชาการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
นักวิจัย : แก้วจิต มากปาน , สายใจ คำทะเนตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
แก้วจิต มากปาน , สายใจ คำทะเนตร . (2552). การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน หัวข้อ การปรึกษาทางสุขภาพรายวิชาการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
แก้วจิต มากปาน , สายใจ คำทะเนตร . 2552. "การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน หัวข้อ การปรึกษาทางสุขภาพรายวิชาการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
แก้วจิต มากปาน , สายใจ คำทะเนตร . "การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน หัวข้อ การปรึกษาทางสุขภาพรายวิชาการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, 2552. Print.
แก้วจิต มากปาน , สายใจ คำทะเนตร . การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน หัวข้อ การปรึกษาทางสุขภาพรายวิชาการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ. ขอนแก่น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น; 2552.