ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดการความรู้

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดการความรู้
นักวิจัย : ปรียนุช ชัยกองเกียรติ , นิมัศตูรา แว , สาธิมาน มากชูชิต , วราภรณ์ ดิวดำรงพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรียนุช ชัยกองเกียรติ , นิมัศตูรา แว , สาธิมาน มากชูชิต , วราภรณ์ ดิวดำรงพงศ์ . (2557). การพัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดการความรู้.
    ยะลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา.
ปรียนุช ชัยกองเกียรติ , นิมัศตูรา แว , สาธิมาน มากชูชิต , วราภรณ์ ดิวดำรงพงศ์ . 2557. "การพัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดการความรู้".
    ยะลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา.
ปรียนุช ชัยกองเกียรติ , นิมัศตูรา แว , สาธิมาน มากชูชิต , วราภรณ์ ดิวดำรงพงศ์ . "การพัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดการความรู้."
    ยะลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา, 2557. Print.
ปรียนุช ชัยกองเกียรติ , นิมัศตูรา แว , สาธิมาน มากชูชิต , วราภรณ์ ดิวดำรงพงศ์ . การพัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดการความรู้. ยะลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา; 2557.