ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : 4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : อภิรดี ไชยกาล , อมร มะลาศรี , ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , สายหยุด ภูปุย , มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ , เยาวเรศ รัตนธารทอง
คำค้น : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา , การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิรดี ไชยกาล , อมร มะลาศรี , ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , สายหยุด ภูปุย , มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ , เยาวเรศ รัตนธารทอง . (2551). 4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อภิรดี ไชยกาล , อมร มะลาศรี , ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , สายหยุด ภูปุย , มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ , เยาวเรศ รัตนธารทอง . 2551. "4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อภิรดี ไชยกาล , อมร มะลาศรี , ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , สายหยุด ภูปุย , มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ , เยาวเรศ รัตนธารทอง . "4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2551. Print.
อภิรดี ไชยกาล , อมร มะลาศรี , ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน , สายหยุด ภูปุย , มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ , เยาวเรศ รัตนธารทอง . 4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2551.