ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ทรงกรด พิมพิศาล , สัน นามตะคุ , นคินทร พัฒนชัย , เกษมศักดิ์ ทองตัน , สกาวเดือน พิมพิศาล , นวลใจ โคตรแสง , กชพรรณ วงค์เจริญ , ปิยะ สร้อยอุดม
คำค้น : การคิดวิเคราะห์ , การพัฒนาการคิด , ทักษะการคิด , การสังเคราะห์ Keywords: Analytical Thinking
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงกรด พิมพิศาล , สัน นามตะคุ , นคินทร พัฒนชัย , เกษมศักดิ์ ทองตัน , สกาวเดือน พิมพิศาล , นวลใจ โคตรแสง , กชพรรณ วงค์เจริญ , ปิยะ สร้อยอุดม . (2557). โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ทรงกรด พิมพิศาล , สัน นามตะคุ , นคินทร พัฒนชัย , เกษมศักดิ์ ทองตัน , สกาวเดือน พิมพิศาล , นวลใจ โคตรแสง , กชพรรณ วงค์เจริญ , ปิยะ สร้อยอุดม . 2557. "โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ทรงกรด พิมพิศาล , สัน นามตะคุ , นคินทร พัฒนชัย , เกษมศักดิ์ ทองตัน , สกาวเดือน พิมพิศาล , นวลใจ โคตรแสง , กชพรรณ วงค์เจริญ , ปิยะ สร้อยอุดม . "โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2557. Print.
ทรงกรด พิมพิศาล , สัน นามตะคุ , นคินทร พัฒนชัย , เกษมศักดิ์ ทองตัน , สกาวเดือน พิมพิศาล , นวลใจ โคตรแสง , กชพรรณ วงค์เจริญ , ปิยะ สร้อยอุดม . โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2557.