ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวตรวจวัดที่มีการเปลี่่ยนแปลงฟลูออเรสเซนต์และสีแบบผันกลับได้โดยมีโรดามีนเป็นองค์ประกอบสำหรับจับ Cu2+ และไอออนแพร์เพื่อใช้เป็นตัวรับไดทอปิก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวตรวจวัดที่มีการเปลี่่ยนแปลงฟลูออเรสเซนต์และสีแบบผันกลับได้โดยมีโรดามีนเป็นองค์ประกอบสำหรับจับ Cu2+ และไอออนแพร์เพื่อใช้เป็นตัวรับไดทอปิก
นักวิจัย : ชาติไทย แก้วทอง , ชาติไทย แก้วทอง , บัญชา พูลโภคา , ธวัชชัย ตันฑุลานิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชาติไทย แก้วทอง , ชาติไทย แก้วทอง , บัญชา พูลโภคา , ธวัชชัย ตันฑุลานิ . (2558). ตัวตรวจวัดที่มีการเปลี่่ยนแปลงฟลูออเรสเซนต์และสีแบบผันกลับได้โดยมีโรดามีนเป็นองค์ประกอบสำหรับจับ Cu2+ และไอออนแพร์เพื่อใช้เป็นตัวรับไดทอปิก.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชาติไทย แก้วทอง , ชาติไทย แก้วทอง , บัญชา พูลโภคา , ธวัชชัย ตันฑุลานิ . 2558. "ตัวตรวจวัดที่มีการเปลี่่ยนแปลงฟลูออเรสเซนต์และสีแบบผันกลับได้โดยมีโรดามีนเป็นองค์ประกอบสำหรับจับ Cu2+ และไอออนแพร์เพื่อใช้เป็นตัวรับไดทอปิก".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชาติไทย แก้วทอง , ชาติไทย แก้วทอง , บัญชา พูลโภคา , ธวัชชัย ตันฑุลานิ . "ตัวตรวจวัดที่มีการเปลี่่ยนแปลงฟลูออเรสเซนต์และสีแบบผันกลับได้โดยมีโรดามีนเป็นองค์ประกอบสำหรับจับ Cu2+ และไอออนแพร์เพื่อใช้เป็นตัวรับไดทอปิก."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558. Print.
ชาติไทย แก้วทอง , ชาติไทย แก้วทอง , บัญชา พูลโภคา , ธวัชชัย ตันฑุลานิ . ตัวตรวจวัดที่มีการเปลี่่ยนแปลงฟลูออเรสเซนต์และสีแบบผันกลับได้โดยมีโรดามีนเป็นองค์ประกอบสำหรับจับ Cu2+ และไอออนแพร์เพื่อใช้เป็นตัวรับไดทอปิก. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2558.